Observació : Detalls

Data:

09/Juliol/2017 (13:00)

Latitud:

40.8998

Longitud:

0.8243

Atenció coralls!

Cladocora caespitosa

Nom comú: Madrèpora mediterrània, Madrépora Mediterránea, Mediterranean pillow coral

Foto:

Hàbitat:

Escull

Fondària observació (m):

< 5

Cens d'afectació:

Cens fondària (m):

4

Colònies no afectades (individus):

-

Colònies afectades (individus):

1 Mortalitat
- Bleaching

Total colònies censades (individus):

1

Comentaris:

Colonia d'uns 40 cm de diàmetre. Sorprenentment exposada a poca fondària. Molt afectada.

Observador

Enric
Pena Franch

Data de creació: 2017-07-27 21:41:22

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]