Observació : Detalls

Data:

03/Juny/2017 (12:00)

Latitud:

41.1423

Longitud:

1.4163

Validada Comentaris sobre l'observació

Atenció coralls!

Leptogorgia sarmentosa

Foto:

Hàbitat:

Paret

Límit superior població (m):

-

Cens d'afectació:

No

Comentaris:

Amb un petit gasteròpode enganxat, (Neosimnia spelta?)

Comentari de l'investigador/a sobre l'observació

 

Gràcies Enric, a teva observació ens ajudarà a conèixer millor la reparticióo d'aquesta espècie de grogònia que normalment està associada a fons fangosos.

Observador

Enric
Pena Franch

Data de creació: 2017-06-04 20:31:24 | Data d'edició: 2017-07-10 22:53:30

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]