Observació : Detalls

Data:

20/Juliol/2019 (10:00)

Latitud:

42.3729

Longitud:

3.1655

Atenció coralls!

Sense identificar/No sé

Foto:

Hàbitat:

Paret

Límit superior població (m):

-

Cens d'afectació:

No

Comentaris:

Únic individu colonial observat a la zona

Observador

Estades
Marines

Data de creació: 2019-07-20 15:57:12 | Data d'edició: 2019-07-20 16:42:13

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]